Nedan följer en sammanställning av de utlysningar som finns hos aktörerna inom TRANSAM

Planeringsbidrag för ansökningar till EU-program

Nu kan aktörer inom energiområdet söka stöd för att täcka del av sina kostnader i
samband med planering av ansökningar till EU-program med energirelevans, exempelvis Horisont 2020 (forskning och innovation), LIFE (miljö) och RFCS (EU:s kol och stålforskningsfond). Syftet med detta stöd är att främja deltagande i programmen för de aktörer som är behöriga att söka och där projekten har energirelevans.

Vem kan söka?
Ansökan kan göras av alla aktörer inom energiområdet som är behöriga att ansöka om projekt inom EU:s program med energirelevans. Det kan exempelvis vara universitet, högskola, institut, små och medelstora företag, kommuner och icke vinstdrivande organisationer.

Planeringsbidrag kan sökas oavsett vilken del av Horisont 2020 som ansökan avser. Projektförslagets energirelevans är viktig.

När ska ansökan lämnas in?
Ansökan om planeringsbidrag ska göras till Energimyndigheten senast 6 veckor innan sista ansökningsdag för kommissionens utlysning. Datumen för dessa varierar under året beroende på vilket område man söker inom.

Planeringsbidrag kan endast sökas hos Energimyndigheten om utlysningen har öppnat hos EU-kommissionen.

Observera att ansökan om planeringsbidrag ska göras innan kostnaderna upparbetas. Kostnader kan ersättas från och med att ansökan kommit in till Energimyndigheten och sista dag för ansökan till kommissionen. Utbetalning sker efter det att ansökan har lämnats in till EU-kommissionen och sökande fått ett mottagningsbevis.

Stöd till aktörer med ekonomisk verksamhet lämnas som stöd av mindre betydelse.

Läs mer: http://www.energimyndigheten.se/utlysningar/planeringsbidrag-for-ansokningar-till-EU-program/

Bygginnovationen 2011-2018 - utlysning

Med Bygginnovationen vill vi utveckla en stark och uthållig innovationsmiljö för svensk samhällsbyggnadssektor. Bygginnovationen ska bidra till ökad produktivitet och effektivitet i de svenska byggföretagen.

Utlysningen är ständigt öppen för ansökan och beslut sker sex gånger per år. Processen sker i två steg.
Steg 1: För att kunna söka måste du först skicka in din projektidé via e-post till Bygginnovationens programledning.
Steg 2: Om Bygginnovationen ger klartecken för din projektidé lämnar du in en slutlig ansökan i vår ansökningsportal.

Vad kan man söka för?
Lilla innovationsbidraget för små och medelstora företag: projekt i tidiga skeden
Stora innovationsbidraget: bidrag för att komma vidare i utvecklingen av innovationen

Vem kan söka?
Svenska aktiebolag eller aktiebolag som har filial eller driftsställe i Sverige.

Hur mycket kan sökas?
Lilla innovationsbidraget: max 100 000 kr
Stora innovationsbidraget: max 300 000 kr

Viktiga datum
Ansök senast 31 december 2018 kl 14:00.

Läs mer: https://www.vinnova.se/e/bygginnovationen-2011-2018/bygginnovationen-2016-2018-utlysning/

Internationellt resebidrag för små och medelstora företag

I den här utlysningen erbjuder vi små och medelstora företag bidrag för de kostnader som uppkommer i samband med internationella resor. Syftet med resorna ska vara att träffa internationella samarbetspartners för framtida forsknings- och innovationsprojekt inom Horisont 2020 eller EUREKA.

Resebidraget omfattar rese- och hotellkostnader för max två personer. För att en ansökan överhuvudtaget ska bedömas, krävs att resan inte har genomförts innan ansökan inkommit. Erbjudandet ska bidra till ökad rörlighet och internationell samverkan hos svenska företag.

Vad kan man söka för?
Internationella resor med syfte att träffa samarbetspartners för framtida forsknings- och innovationsprojekt inom Horisont 2020 eller EUREKA.

Vem kan söka?
Små och medelstora företag.

Hur mycket kan sökas?
Resor inom Europa: Max 15 000 kr per resa
Resor utanför Europa: Max 25 000 kr per resa

Viktiga datum
Ansökningen stänger: 31 december 2018 kl 14:00.

Läs mer: https://www.vinnova.se/e/internationellt-resebidrag-for-sma-och-medelstora-foretag/resebidrag-for-internationellt-konsortiebyggande-smf/