Nedan följer en sammanställning av de utlysningar som finns hos aktörerna inom TRANSAM

Pilot- och demonstrationsprojekt

Energimyndigheten välkomnar ansökningar om större pilot- och demonstrationsprojekt samt genomförbarhetsstudier inför sådana projekt. En ansökan kan göras när som helst, men kontakta oss gärna innan ansökan skickas in.

Aktuella datum för inlämning av ansökningar:

  • 16 november 2017, kl. 17:00
  • 14 februari 2018
  • 18 april 2018
  • 14 juni 2018
  • 12 september 2018
  • 14 november 2018

Läs mer: http://www.energimyndigheten.se/utlysningar/pilot--och-demonstrationsprojekt/