Nedan följer en sammanställning av de utlysningar som finns hos aktörerna inom TRANSAM

Digital infrastruktur och digital säkerhet: Genomförbarhetsstudier inom digital säkerhet och tillförlitlighet

I det här erbjudandet finansierar vi studier som ska undersöka potentialen och genomförbarheten för internationella projekt inom digital säkerhet och tillförlitlighet. Syftet är att öka antalet internationella projekt för forskning och innovation där svenska parter ingår som deltagare eller koordinatorer. Observera att ansökan ska göras senast 24 oktober i denna omgång.

Vad kan ni söka för?
Att undersöka potentialen för ett större internationellt samarbetsprojekt och hitta rätt internationella parter för att skapa ett starkt konsortium.

Vem kan söka?
Svenska företag, forskningsorganisationer, offentliga och ideella organisationer.

Hur mycket kan ni söka?
Varje genomförbarhetsstudie kan söka upp till 500 000 kronor.

Ansökningstillfälle 1: 24 oktober 2017 kl 14:00; Ansökningstillfälle 2: 31:e januari 2018 kl 14:00; Ansökningstillfälle 3: 31:e augusti 2018 kl 14:00 Ansök senast: 2:e oktober 2018 kl 14:00

Läs mer: https://www.vinnova.se/e/digital-infrastruktur-och-digital-sakerhet/genomforandestudier-inom-digital-sakerhet-och-tillforlitlighet/