Nedan följer en sammanställning av de utlysningar som finns hos aktörerna inom TRANSAM

Pilot- och demonstrationsprojekt

Energimyndigheten välkomnar ansökningar om större pilot- och demonstrationsprojekt samt genomförbarhetsstudier inför sådana projekt. En ansökan kan göras när som helst, men kontakta oss gärna innan ansökan skickas in.

Ansökningarna bedöms i konkurrens vid flera tillfällen under året. Sista dag att lämna in ansökningar till de olika omgångarna är enligt tidplanen nedan.

Aktuella datum för inlämning av ansökningar:

  • 11 maj 2017, kl. 17:00
  • 24 augusti 2017, kl. 17:00
  • 21 september 2017, kl. 17:00
  • 19 oktober 2017, kl. 17:00
  • 16 november 2017, kl. 17:00

Ambitionen är att ansökningarna ska vara granskade och beslutade inom 3-6 månader.

Läs mer: http://www.energimyndigheten.se/utlysningar/pilot--och-demonstrationsprojekt/