Nedan följer en sammanställning av de utlysningar som finns hos aktörerna inom TRANSAM

Bygginnovationen 2011-2018 - utlysning

Med Bygginnovationen vill vi utveckla en stark och uthållig innovationsmiljö för svensk samhällsbyggnadssektor. Bygginnovationen ska bidra till ökad produktivitet och effektivitet i de svenska byggföretagen.

Utlysningen är ständigt öppen för ansökan och beslut sker sex gånger per år. Processen sker i två steg.
Steg 1: För att kunna söka måste du först skicka in din projektidé via e-post till Bygginnovationens programledning.
Steg 2: Om Bygginnovationen ger klartecken för din projektidé lämnar du in en slutlig ansökan i vår ansökningsportal.

Vad kan man söka för?
Lilla innovationsbidraget för små och medelstora företag: projekt i tidiga skeden
Stora innovationsbidraget: bidrag för att komma vidare i utvecklingen av innovationen

Vem kan söka?
Svenska aktiebolag eller aktiebolag som har filial eller driftsställe i Sverige.

Hur mycket kan sökas?
Lilla innovationsbidraget: max 100 000 kr
Stora innovationsbidraget: max 300 000 kr

Viktiga datum
Ansök senast 31 december 2018 kl 14:00.

Läs mer: https://www.vinnova.se/e/bygginnovationen-2011-2018/bygginnovationen-2016-2018-utlysning/