Välkommen till TRANSAM

Ett rådgivande forum där frågor av gemensamt intresse för deltagande myndigheterna behandlas.

  • Koordineringsstöd för myndigheternas FUD-satsningar på transportområdet
  • Fokuserar  på FUD-frågor av intresse för flera myndigheter.

TRANSAM leds av en styrgrupp med representanter för myndigheterna. En stor del av samordningen sker i arbetsgrupper.
En viktig grund för verksamheten är att skapa en helhetsbild av FUD-aktiviteterna inom området.

Läs mer om TRANSAM

Inloggning för administratörer:

Utlysningar

Pilot- och demonstrationsprojekt

Energimyndigheten välkomnar ansökningar om större pilot- och demonstrationsprojekt samt genomför...

Städer i Europa: Making Cities Work - Innovation Action - JPI Urban Europe

Den här satsningen vänder sig till projekt som löser en konkret urban utmaning genom ett utmaning...

På gång