Välkommen till TRANSAM

Ett rådgivande forum där frågor av gemensamt intresse för deltagande myndigheterna behandlas.

  • Koordineringsstöd för myndigheternas FUD-satsningar på transportområdet
  • Fokuserar  på FUD-frågor av intresse för flera myndigheter.

TRANSAM leds av en styrgrupp med representanter för myndigheterna. En stor del av samordningen sker i arbetsgrupper.
En viktig grund för verksamheten är att skapa en helhetsbild av FUD-aktiviteterna inom området.

Läs mer om TRANSAM

Inloggning för administratörer:

Utlysningar

Utmaningsdriven innovation - Steg 1 Initiering

Med den här utlysningen vill vi stödja konstellationer som har stor potential och förmåga a...

Individrörlighet för innovation och samhällsnytta

I den här utlysningen ger vi stöd till nationell eller internationell individrörlighet mellan sek...

På gång