Välkommen till TRANSAM

Ett rådgivande forum där frågor av gemensamt intresse för deltagande myndigheterna behandlas.

  • Koordineringsstöd för myndigheternas FUD-satsningar på transportområdet
  • Fokuserar  på FUD-frågor av intresse för flera myndigheter.

TRANSAM leds av en styrgrupp med representanter för myndigheterna. En stor del av samordningen sker i arbetsgrupper.
En viktig grund för verksamheten är att skapa en helhetsbild av FUD-aktiviteterna inom området.

Läs mer om TRANSAM

Inloggning för administratörer:

Utlysningar

FFI -Trafiksäkerhet och automatiserade fordon

Fordonsstrategisk forskning och innovation (FFI) är ett samarbete mellan staten och fordonsindustri...

FFI - Effektiva och uppkopplade transportsystem

Fordonsstrategisk forskning och innovation (FFI) är ett samarbete mellan staten och fordonsindustri...

På gång

Välkommen till Forsknings- och innovationsdagen 2016

Vårt samhälle och transportsystem står inför stora utmaningar. Hur utvecklar vi tillsammans det ...