Välkommen till TRANSAM

Ett rådgivande forum där frågor av gemensamt intresse för deltagande myndigheterna behandlas.

  • Koordineringsstöd för myndigheternas FUD-satsningar på transportområdet
  • Fokuserar  på FUD-frågor av intresse för flera myndigheter.

TRANSAM leds av en styrgrupp med representanter för myndigheterna. En stor del av samordningen sker i arbetsgrupper.
En viktig grund för verksamheten är att skapa en helhetsbild av FUD-aktiviteterna inom området.

Läs mer om TRANSAM

Inloggning för administratörer:

Utlysningar

Nationell individrörlighet för innovation

I den här utlysningen ger vi stöd till nationell individuell rörlighet mellan sektorer inom forsk...

SIO Strategiskt innovationsprogram - Drive Sweden - utlysningar

I den här utlysningen finansierar vi dels förstudieprojekt som är inriktade mot de transportpolit...

På gång

Förnybara sjöfartsbränslen i tanken? – Möjligheter, utmaningar och praktiska erfarenheter

Till år 2030 ska Sverige ha en fordonsflotta som är oberoende av fossila bränslen, 2050 ska vi va...

Välkommen till Forsknings- och innovationsdagen 2016

Vårt samhälle och transportsystem står inför stora utmaningar. Hur utvecklar vi tillsammans det ...