Välkommen till TRANSAM

Ett rådgivande forum där frågor av gemensamt intresse för deltagande myndigheterna behandlas.

  • Koordineringsstöd för myndigheternas FUD-satsningar på transportområdet
  • Fokuserar  på FUD-frågor av intresse för flera myndigheter.

TRANSAM leds av en styrgrupp med representanter för myndigheterna. En stor del av samordningen sker i arbetsgrupper.
En viktig grund för verksamheten är att skapa en helhetsbild av FUD-aktiviteterna inom området.

Läs mer om TRANSAM

Inloggning för administratörer:

Utlysningar

Årliga öppna utlysningen 2017

I den årliga öppna utlysningen välkomnar Formas ansökningar inom rådets tre ansvarsområden - m...

FFI Energi & Miljö

Inom FFI Energi & Miljö tas ansökningar emot kontinuerligt, men för att effektivisera bedömn...

På gång